Actualització dels Socis

22.03.2020

Tal com es va exposar en l'assemblea del dia 24 de febrer, tenim la necessitat i obligació de regularitzar l'apartat "socis de club".

Per aquest motiu obrim un període regularització, que finalitzarà el dia 30 de juny de 2020, durant el qual tots els socis que vulguin mantenir la seva "condició de soci" hauran de comunicar-ho expressament al club, actualitzar les dades personals i satisfer una quota única de soci que queda establerta, per aquest cas concret, en la quantitat de vint euros (20 €).

L'actualització de dades, totalment necessària mantenir la condició de soci, s'haurà de fer mitjançant el formulari que estarà penjat en les xarxes socials del club o be omplint l'imprès que, en format paper, estarà a la disposició dels interessats en la seu social del club (Pavelló municipal de "La Corchera" de Sant Feliu de Guíxols).

Qui el dia 30 de juny no hagi actualitzat les seves dades i acrediti haver pagat la quota de soci perdrà automàticament la condició de soci.

Cliqueu aquí per obrir el formulari  FORMULARI