Cap nen sense bàsquet

20.10.2020

La Federació fa ressó de la Campanya engegada pel Club Bàsquet Sant Feliu.

NO COMPRIS 1€ EN "XUXES", VINE A FER ESPORT

Enllaç a notícia


Aquest any, tot i ser difícil de tirar endavant per la situació actual, des del Club Bàsquet Sant Feliu s'engega un projecte que pren consciència de la limitació que suposa per a moltes famílies de Sant Feliu de Guíxols, l'accés a la pràctica esportiva, que en la majoria dels casos ve donada per les barreres socials, econòmiques i/o culturals. És per aquest motiu que el club posa els seus esforços per evitar que cap nen ni nena es quedi sense la possibilitat de practicar esport, ja que les activitats apreses mitjançant el joc i l'Educació Física, serveixen com a fonament del desenvolupament holístic dels joves, actituds que són essencials per a la cohesió social. A més, el Bàsquet serveix per sensibilitzar de manera activa als joves sobre la importància dels valors fonamentals, com l'honradesa, joc net, respecte, convivència i humilitat, entre d'altres.

El projecte, que pretén donar suport i ajuda a la pràctica esportiva de tots els infants, per tal que tots ells puguin integrar-se en un grup de treball i desenvolupar-se com a persones i esportistes, compta amb l'ajuda de la Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol i de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Per poder-ho tirar endavant, el projecte arrencarà els dilluns i els dimecres de 17:15h a 18:30h al Pavelló Municipal d'Esports de la Corxera.

  • A QUI VA DIRIGIT: A les noies i nois nascuts entre els anys 2009 a 2015. La idea inicial era poder-ho fer gratuït però finalment com que moltes vegades pel simple fet que no costi res no és apreciat, el club ha pensat que el cost d'1€ per setmana d'entrenament no seria un impediment per a poder practicar esport. El cost diferencial per a nen amb assegurança esportiva, materials i cost d'entrenadors serà possible amb l'ajut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, RT de Girona de l'FCBQ i el Club Bàsquet Sant Feliu.
  • TERMINI: L'activitats comença a partir del 2 de novembre de 2020 i finalitza el 30 de maig del 2021.
  • FORMA: La inscripció es farà de forma telemàtica a l'adreça de correu: cbsantfeliu@gmail.com
    El correu electrònic haurà de portar com a "assumpte" el nom i cognoms del sol·licitant o bé portar-ho a la seu del Club de Bàsquet al pavelló d'esports de la Corxera
  • SOL·LICITUD: Els/les sol·licitants han de presentar, durant els terminis establerts en els punts "TERMINI I FORMA" d'aquesta convocatòria, els següents documents, degudament complimentats:
    • Certificat dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, validant que l'any 2019 o la part proporcional dels mesos de l'any 2020 els ingressos anuals per unitat familiar han estat igual o inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l'any 2019 (12.600 €)
    • Requisits exigibles als sol·licitants i que s'han d'acreditar degudament, són els següents: Haver nascut entre els anys 2015 i 2009, ambdós inclosos. S'haurà d'acreditar uns ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l'any 2019 quantificat en 12.600 € anuals per unitat familiar. No estar en disposició d'una altra subvenció que recaigui sobre la mateixa activitat, objecte d'aquesta convocatòria.Document del Padró de Sant Feliu de Guíxols en el qual figuri el domicili del/la menor beneficiari de l'ajut.